Vårdhundar får stanna - och blir fler

0kommentarer

 
 
Så här såg det ut när vårdhundseleven Ninna hälsade på Maria Rådbergpå Kristinagården i Hallstavik i augusti. Till vänster hundföraren Mia Blom Andersson.

Tiohundra AB har en idé som ska kunna ge en vårdhund till varje enhet inom äldreomsorgen.

När Tiohundra AB behövde spara pengar lades vårdhundsteamen på is. Nu har företaget kommit på en idé som ska kunna ge en vårdhund till varje enhet inom äldreomsorgen. Lösningen är att utbilda befintlig personal och deras privata hundar till vårdhundsteam.
– Med det upplägget får vi både och. En erfaren undersköterska och en vårdhund, säger Jan Blomkvist, verksamhetschef för Tiohundra AB:s vård- och omsorgsboenden.

Tidigare har två vårdhundsteam hyrts in av Tiohundra. Nu vill man ha egna team med medarbetare ur den befintliga personalen.
– Jag tror definitivt att det blir en konkurrensfördel för oss, säger Jan Blomkvist.

Vårdhundarna på Tiohundras boenden har varit mycket uppskattade och de boende på Kristinagården i Hallstavik skrev till sjukvårds- och omsorgsnämnden när de av besparingsskäl inte fick en ny hund sedan deras förra hade dött. För att bli vårdhundsteam krävs utbildning av både hund och ägare. Därför kommer det att ta tid innan det första nya teamet är på plats.
– En hund måste palla att en kund är hårdhänt. Den får inte bita ifrån, säger Jan Blomkvist.

Tiohundra ser nu över olika alternativ för hur vårdhundsutbildningarna ska finansieras.


norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2650729-vardhundar-far-stanna-och-blir-fler

Kommentera

Publiceras ej