Vad är en Terapihund?

0kommentarer

Hunden har en fantastisk förmåga att acceptera människor utan att värdera. Den lägger inga värderingar i hur en människa ser ut, luktar eller vilken status man har i samhället. Att ha en hund i sin omgivning underlättar samtal, ökar livsglädjen, lättar upp stämningen och minskar människors känsla av isolering och utanförskap.

Hunden är lätt att träna och många i samhället tycker om hundar. Hunden fungerar ofta som ett socialt smörjmedel och öppnar upp till spontana samtal och kontakter. Det handlar också mycket om hundens raka sätt att kommunicera och deras tydliga sätt att visa signaler, som leder till att de är behagliga och trovärdiga att vara i närheten av. En hund som arbetar som terapihund dömer ingen för deras förflutna eller vad de har i bagaget, utan den tycker om människan för den den är.


För att en hund ska fungera som terapihund på bästa sätt ska både hund och hundförare vara väl utbildad. Hunden ska vara noggrant testad och föraren ska kunna läsa hundens signaler och hantera situationer därefter.

Forskning
Vetenskapliga undersökningar visar att hunden, bara genom att närvara sänker pulsen hos människan och fungerar lugnande i stressade och oroande situationer. Att ta hjälp av hunden vid tillfällen såsom provtagningar på barn eller vid inlärningssvårigheter har visat sig ge rörande resultat.

Arbetsområden
Hunden har lätt för att avdramatisera miljöer såsom hos psykologen, sjukvården, behandlingshemmen m.m. Att ha ett utbildat ekipage hos exempelvis psykologen kan hjälpa psykologen i sitt arbete att fortare få förtroende hos patienten/klienten och därmed fortare kunna få resultat på behandlingen

Hos sjukgymnasten hjälper terapihunden gärna till med att öka motivationen hos patienten och även övningar såsom rullstols-hantering, fin och grovmotorik, minnesövningar, känsel allt som kan bidra till ett bättre liv för patienten.

På förskolan och skolan hjälper terapihunden gärna barn med att göra läsningen roligare, lära sig färg och form, planering, motorik, räkning, lära sig att samarbeta, kamratskap och oändligt massa mer.

I hemtjänsten kan ekipaget hjälpa till med att göra vistelsen mer social, vårdtagare blir mer medgörlig och lugnare med en terapihund närvarande. Ensamma vårdtagare får mer uppmärksamhet och ofta en blöt puss på handen.

Fördelar
Vinsterna är många när man involverar terapihundar i sin vård-verksamhet. Genom kontakten och samspelet mellan människa och hund utvecklas människor efter de behov man har. En människa som är introvert och sluten blir mer utåtriktad och social. Någon som har låg självkänsla och svårt att lita på personer kan i kontakten med hunden lära sig lita på hunden och efter hand våga närma sig andra personer. 

Ett annat problem kan vara någon med empatistörningar eller helt avsaknad av empati som genom att vårda, lära sig att sköta om en hund helt kan lära sig utveckla dessa värde-grunder som är livsviktiga i dagens samhälle. Hunden kan även fungera som motivations-höjare och uppmuntra till fysisk aktivitet om så krävs. Självklart har hunden en skriven plats hos de äldre som ibland behöver enbart sällskap men vi vet också att hälsomässigt är vinsterna otroligt mycket större.

Allt detta och enormt mycket mer kan ett Terapihundekipage hjälpa till med, bara fantasin sätter gränser.

Arbetsområden 

Ett terapihundekipage kan arbeta inom de flesta områden, antingen självständigt eller som del av ett team. Några exempel är:

 • I skolor
 • På vårdhem
 • På behandlingshem
 • Inom psykiatrin
 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnastik
 • Medverka vid temadagar
 • Krishantering

Terapihunden kan hjälpa till med att:

 • Skapa motivation
 • Öppna till samtal
 • Öka koncentrationsförmåga
 • Minska oro och ångest
 • Förbättra långtids- och korttidsminne
 • Öka självkänsla och självförtroende
 • Skapa en känsla av sammanhang
 • Öka kondition, muskelstyrka och finmotorik
 • Öka vilja att interagera med andra

Exempel på övningar man kan göra med en terapihund:

 • Träna tal och språk

Samtala om hunden, namnge kroppsdelar.

Ge hunden kommandon att utföra.

Hunden apporterar olika föremål som personen kan beskriva eller namnge.

 • Träna på att läsa och skriva

Skriva en historia om hundens liv.

Läsa högt för hunden.

Skriva lappar som hunden sedan apporterar och samlar ihop.

 • Träna upp självförtroende och självkänsla

Ansvara för att hunden får mat, vatten och mår bra.

Fatta beslut kring hunden, vad den skall ha för halsband, vad man skall träna på o.s.v.

Lista saker som denne är bra på, och samtidigt lista vad hunden är bra på.

 • Motorik/fysik/kondition

Rulla boll

Klickerträna

Ge hunden smågodis eller leksaker

Knäppa på hunden halsband och annan utrustning

Göra hinderbanor

Leka kull

Vill du läsa mer om Terapihundar och utbildning så kan du göra det här

Kommentera

Publiceras ej