Det allra bästa med att vara Terapihund är att jag träffar så många mysiga kompisar. Idag har jag träffat Maria som är jättegullig, så henne vill jag gärna träffa flera gånger.


På måndagarna så har vi teorilektion i körskolan. Här berättar Arhawet och Emma om olika vägmärken som är bra att kunna. Ni ser hur hon pekar och visar mig vad hon menar.
 
I morse gick vi upp klockan sex för att åka med vårt matbord för omlackning. VI fick åka två gånger eftersom matte glömde iläggsskivorna. Sen gick vi en prommis i det härliga vädret. Vi brukar gå förbi ett hus som har en hög mur. Där lärde matte mig att hoppa upp och lägga mig. Så sen dess gör jag det varje gång vi går förbi där. Har jag tur då så kanske jag får en godis.
 


Äntligen fick vi till våran promenad med Anki och Nikki i skogen. Det var mysigt som vanligt även om det var väldigt blött. Vi busade, fikade och plockade svampt.
Hej alla som brukar vara här inne och titta lite. Vore kul om ni skriver nåt om vad ni tycker om det nya utseendet på bloggen.

I går var Axa på jobbet och jobbade igen. Här har Anders tagit ett kort på Axa och hennes mathörna på jobbet.
 
 


Idag har vi fått Axas diplom. Så nu är vi så stolta allihopa. Annars har det varit en vanlig arbetsmåndag. Vi tränat på kramar och klappar på huvudet. Ta godis fint på varsågod samt momentet cirkus. Axa har framtassarna på en uppochnervänd balja och travar runt med bakbenen. Fotdansen har vi också tränat till vår musikuppvisning. Axa skall växla fot och hålla tass mot fot med en person.

Här kan du läsa mer om Terapihundar:  http://new.terapihundskolan.se/ 

 

Terapihund, resursteamet,

Terapihunden

Att hunden kan göra nytta i vården har på senare år blivit allt mer känt. Internationellt och då främst i England, Frankrike, Japan och USA, har man sedan flera decennier använt hundar för att påverka människors hälsa och även i Sverige börjar man inse värdet av djur i vården. Forskning i ämnet bedrivs flitigt världen över, i Sverige pågår många studier och på flera håll i landet används hundar dagligen i fasta verksamheter.

 

Den internationella termen för arbete med hund i vården är Animal Assisted Interventions (AAI).

I Sverige finns ett fåtal utbildningsinstanser varav en av de större är Svenska Terapihundskolan. Hundarna och hundförarna som klarar av dessa utbildningar erhåller legitimation som Terapihundsekipage och hundarna får status som sociala tjänstehundar med tillhörande tjänstetecken. Momenten som ingår i utbildningen är väl beprövade i befintliga verksamheter världen över.

 

Ekipagen som certifieras är noggrant testade och tränade för att klara stressade och pressande situationer. Hundarna ska kunna hantera plötsliga vredesutbrott hos en vårdtagare, tåla att någon tar hårt i dem eller skriker, vara lyhörd för otydligt tal och svårtytt kroppsspråk, kunna stimulera en håglös eller deprimerad person, lugna en överaktiv eller orolig, motivera en initiativlös till aktivitet etc. Under utbildningens gång tränas hundförarens förmåga att tyda sin hunds signaler och hantera hunden i alla tänkbara situationer med syfte att säkerställa tryggheten för både hund och patient.

 

Att motivera patienter till en över tid långvarig, ibland smärtsam och kanske tråkig träning är inte alltid så lätt, framför allt inte om personen är dement eller har en hjärnskada. Med hunden går det som av sig självt. Under arbetets gång syftar Terapihunden till att vara en naturlig yttre motivator för att stärka patientens inre motivation. Tillsammans med Terapihunden arbetar man främst med att trigga motivationen att vilja förbättra sig, utvecklas, tillfriskna etc. En patient med nedsatt minnesfunktion eller koncentrationsförmåga kan genom Terapihundsövningar träna på ett meningsfullt sätt där syftet är tydligt och lätt att förstå. En patient med nedsatt styrka och balans, kan efter en halvtimme på träningsmattan ha tränat utan att ha märkt det, och dessutom haft roligt under tiden.

 

I början av träningsperioden görs en kartläggning av patientens bakgrund, fysiska eller psykiska hinder, aktuell situation och patientens och/eller anhörigas och personalens önskningar. Därefter sätter man tillsammans upp realistiska och konkreta mål och delmål. Sedan är det sjukgymnastens/terapihundförarens uppgift att utarbeta en träningsplan. En fortlöpande utvärdering görs och i slutet av träningsperioden görs en avslutande utvärdering tillsammans med patient/anhöriga.

 

Finessen med att använda hunden som “redskap” i träningen är att hunden inte lägger någon värdering i hur patienten ser ut, beter sig eller luktar. De tycker om människor och samvaron med dem, tillför glädje och stimulerar viljan att utföra något. Ett stort problem i vården är att patienten kan bli hospitaliserad. Man blir den som alltid är i behov av hjälp. Med Terapihunden kan man vända detta till att patienten istället blir den som kan hjälpa någon annan. Genom Terapihundsövningar och skötsel av hunden kan man få känna sig behövd och nyttig, göra skillnad för någon annan och rikta fokus ifrån sin egen sjukdom eller sitt handikapp.

 

Terapihundens arbetsområden;

 • Öka verbal och social interaktion i en grupp (t ex på ett demensboende)
 • Öka koncentrationsförmåga
 • Minska kognitiva störningar
 • Utveckla reaktionsförmåga
 • Öka självförtroende
 • Minska ångest och oro
 • Lindra depression
 • Förbättra långtids- och korttidsminne
 • Förbättra/utöka ordförråd, talmöjligheter
 • Förbättra uppfattning/kunskap av koncept, så som storlek, form, färg
 • Öka motivation
 • Skapa inre och yttre motivation
 • Öka viljan att vara involverad i gruppaktiviteter
 • Öka viljan att interagera med andra
 • Öka viljan att interagera med personal
 • Förbättra styrka, rörlighet och balans
 • Förbättra finmotorik
 • Öka kondition och minska övervikt
 • Förbättra rullstolshantering

 

Effekter av Terapihundsarbete;

 • Ökad motivation till att röra på sig
 • Patienten måste fokusera mer på hundens följsamhet än sina egna steg
 • Viljan att träna utvecklas ökar (för att t ex lättare kunna hänga med hunden på promenad)
 • Att få känna sig behövd. Ge mat, omtanke, sköta hunden.
 • Stimulering av minnet (vanligt inom äldrevård är att barndomsminnen kommer tillbaka, man minnas den hund man haft, boenden, livet förr etc)
 • Patienterna interagerar mer med varandra. Hunden skapar samtalsämnen.
 • Att undersökas med hunden närvarande kan ge ökad trygghet (vid etablerad relation med hunden)
 • Känna acceptans. Hunden tycker om den man är utan förbehåll.
 • Ökat initiativtagande hos patienten. Att ta hand om en annan individ kan stimulera till att vilja göra mer för denne.

 

Exempel på Terapihundsövningar;

 • Motorik/fysik Rulla boll till hunden Belöna hunden med leksak eller godis Klickerträning Koppelhantering Aktiveringsleksaker tillsammans med hund Apportering

 

 • Talsvårigheter Be hunden apportera olika föremål Hunden apporterar olika föremål patienten ska ge namn, färg, form på Ge hunden kommandon att utföra (genom att vara tydlig mot hunden lär sig patienten att vara tydlig mot människor) Namnge hundens olika kroppsdelar

 

 • Kroppsmedvetenhet Namnge huvud, mun, tänder, tunga, svans och så vidare. Jämföra med den egna kroppen, stimulerar till diskussion kring ämnet. Att sitta med hunden i knät för att känna sina egna kroppskonturer Minska neglect hos strokepatienter genom att placera hunden på den nedsatta sidan under träningen. Stimulera till att använda den förlamade sidan genom att placera apportbocken/bollen/träningsredskapet i den handen.

 

 • Upplevelser Samvaron med hunden stimulerar känsel, minnen, rörelser och motoriken i fingrar, händer och armar. - Lukten av hunden - Nos (kall, varm, blöt, torr) - Päls (mjuk, sträv) - Klorna (hårda) - Trampdynor (mjuka, varma, vassa) - Morrhåren (mjuka, vassa) - Ge godis till hunden (lukten av godiset, känslan när hunden tar godiset)

 

Vetenskaplig forskning

Arbete med hund i vården är väldokumenterat och forskning har bedrivits under många år både internationellt och på senare år även nationellt. Den mesta forskningen pekar på att användningen av hundar i vården är värdefull. Man kan också se att Sverige fortfarande ligger långt efter vad det gäller att använda hundar i vården, men intresset verkar stort och tjänsterna är på stark frammarsch. Tyvärr verkar kunskaperna kring hur mycket som finns forskat i ämnet vara bristfälliga i landet, och därför är det viktigt att sammanställa och kontinuerligt dokumentera den vetenskapliga forskningen och föra fram den i ljuset. Just nu pågår flera nationella projekt där interaktionen människor och djur studeras och på flera håll i landet används hunden allt mer inom vård och omsorg, inte minst inom äldrevården. Värt att nämna är att Sveriges riksdagsledamöter anser att sällskapsdjur har en positiv påverkan på människors hälsa samt uppger att de är positivt inställda till att djur vistas på äldreboenden.

källa: www.terapihundskolan.se

Terapihund,

I går klarade Axa sin examen till terapihund. Vi är alla så stolta och glada. Tack till alla som gjort detta möjligt. Marie i första hand som sett till att leda både Axa och gruppen. Birgit, Rosie och Elisabeth. Jag återkommer med fler detaljer i veckan.

 
Det var Anna, Mona, Axa, Berit Inger och Agneta med sin fina schäfer. Vi hade tur idag med vädret som var hur fint som helst. Så mysigt hade vi det.


Här kan ni läsa om sträckan

6. Paradiset - Lida friluftsgård, 12 km
På etappen finns leder mot Huddinge, etapp 6:1 och mot Nynäshamn, etapp 5:3. Torpruiner vittnar om den tid då våra skogar var befolkade. Naturen är delvis omväxlande och vegetationsrik. En längre sträcka går på väg.

När man kommer fram till den utdikade f d Kvarnsjön är man inne i ett område med stora geologiska och zoologiska värden. Här finns en iordningställd rastplats. Strax efter Kvarnsjön finns, norr om leden, en bäck som skurit sig ned i svallissedimenten. Den slingrar sig i en bred ravinbotten och mynnar ut i Bysjön, som är en åsgrop. När inlandsisens smältvattenfloder för flera tusen år sedan formade rullstensåsarna bäddades ofta stora isberg in i grusåsen. När isberget sedan smälte bildades kraterliknande gropar.

Söder om leden i området Pålamalm finns ytterligare ett antal åsgropar, varav en är bland de största i Sverige med ett djup av 31 m. Efter en vandring utmed Bockån rundar leden sjön Getaren och letar sig före etappmålet upp på en höjd med fin utsikt över nejden.

Paradisets naturreservat Paradiset Hanvedens vänner Lida friluftsgård.
 
 


I helgen har tjejligan varit på Åland på utställning. Det gick jättebra för Axa, hon blev bäst i rasen med Cert, och Cacib. Allt detta tror jag var Carros förtjänst, hon är ju så duktig på att visa hund. Tack snälla! Vi hade en trevlig helg med mycket skratt och stoj. Tack alla som var med för att ni gjorde helgen så trevlig!
BIR, groenendael, hundutställning, vårdhund, Ålands Kennelklubb,